ІІІ АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫНА ҚАТЫСАТЫН МЕМЛЕКЕТТЕР

 

Сонымен, Аударыспақтан ІІІ Азия чемпионатының басталуына 6 күн ғана қалды. Жарыс уақыты таяған сайын жанкүйер көңілін «бұл дүбірлі додаға қанша мемлекет қатысар екен?» деген сауалдың жиі мазалайтынын жақсы білеміз. Сондықтан біз бүгін оқырман назарына чемпионатқа қатысатын мемлекеттер спортшыларының толық тізімін ұсынуды жөн көрдік. Ешбір ел мұндай бәсекеге осал спортшыларын әкелмейтіні белгілі. Төмендегі тізім ішінде шет мемлекеттердің таңдаулы саңлақтары бар.

Еске салып өтсек, Аударыспақтан ІІІ Азия чемпионатында спортшылар  5 салмақ бойынша сынға түседі. Біз бұған дейін Қазақ Елінің намысын қорғайтын 5 балуанды толық мәліметтерімен таныстарған болатынбыз. Бұйыртса, алдағы күндерде шетелдік спортшылар туралы мәліметтер де жариялана бастайды.    

 

      АУДАРЫСПАҚТАН ІІІ АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫНА ҚАТЫСАТЫН МЕМЛЕКЕТТЕР СПОРТШЫЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

THE LIST OF PARTICIPANTS OF III ASIAN AUDARYSPAK CHAMPIONSHIP 

Аты- жөні

ФИО

Full name

 

Салмақ

Вес

Weight

Мемлекет

Страна

State

1 Серғазин Азамат

Серғазин Азамат

Sergasin Azamat

60 Қазақстан Республикасы

Республика Казахстан

Republics of Kazakhstan

 

 

 

 

 

Ержанов Шыңғысхан

Ержанов Шынгысхан

Erzhanov Shyngys

70
Рахмәтіллә Есімхан

Рахматулла Есимхан

Rakhmatulla Yessimkhan

80
Ізбасаров Сырым

Избасаров Сырым

Izbassarov Syrym

90
Қосалиев Біржан

Косалиев Биржан

Kossaliev Birzhan

90+
Құрамаев Қуанышбек

Курамаев Куанышбек

Kuramaev Kuanyshbek

Жетекші

Руководитель

Leader

Бекмұсаев Жанбатыр

Бекмусаев Жанбатыр

Bekmussaev Zhanbatyr

Бапкер

Тренер

Coach

2 Матей Базарбай

MateiBazarbai

60 Моңғол Халық Республикасы

Монгольская Народная Республика

People’s Republic of Mongolia

 

 

 

 

 

Серік  Жанарбек

Серик  Жанарбек

Serik Zhanarbek

70
Серік  Жеңісбек

Серик  Женисбек

Serik Zhenisbek

80
Байысғалан Досжан

Баясгалан Досжан

Baiysglan Doszhan

90
Ыдырыш Бағлан

YdyryshBaglan

90+
Цамбасүрэн Алтансүх

Цамбасурэн Алтансух

Tsambasuren Altansukh

Жетекші

Руководитель

Leader

Ахан Абусейт

AkhanAbuseit

Төреші

Судья

Judge

Хожанияз Заманбек

Хожанияз Заманбек

Khozhaniyaz Zamanbek

Бапкер

Тренер

Coach

3 Жабборов Зафар

Жабборов Зафар

Jabborov Zafar

60 Өзбекстан Республикасы

Республика Узбекистан

Republics of

Uzbekistan

Хуррамов Шохрух

Хуррамов Шохрух

Khurramov Shokhrukh

70
Каххоров Дилшод

Каххоров Дилшод

Kakhkhorov Dilshod

80
Отабоев Журабек

Отабоев Журабек

Otaboev Zhurabek

90
Толипов Ихтяер

Толипов Ихтяер

Tolipov Ikhtyaer

90+
Бердиев Алишер

Бердиев Алишер

Berdiev Alisher

 Жетекші

Руководитель

Leader

4 Жүйебаев Ерсін Шаймуранұлы

Джуебаев Ерсин Чаймуранович

ZhuiyebaevYersinShaimuranovich

60 РФ Алтай Республикасы

Алтайская Республика РФ

Republic of Altai RF

Окашев Лұқпан Досқабылұлы

Окашев Лукпан Доскабылович

Okashev Lukpan Doskabylovich

70
Иманғажинов Уәлихан Қуатпекұлы

Имангажинов Уалихан Куатпекович

ImabgazhinovUalikhanKuatpekovich

80
Жүйебаев Махабат Алқамұлы

Джуйебаев Махабат Алкамович

ZhuiyebaevMahabatAlkamovich

90
Самашев Ерзат Байболатұлы

Самашев Ерзат Байболаович

Samashev Yerzat Baibolatovich

90+
Еділбаев  Ербол Бердімұратұлы

Едильбаев  Ербол Бердимуратович

Yedilbayev Yerbol Berdimuratovich

Жетекші

Руководитель

Leader

5 Мохаммад Сарбар Сафари

Мохаммад Сарбар Сафари

Mohammad Sarwar Safari

60 Ауғанстан Республикасы

Республика Афганистан

Republics of

Afghanistan

 

Ахмад жан Мохаммад Исхад

Ахмад жан Мохаммад Исхад

Ahmad Jan Mohammad Ishaq

70
Махбообулхад Мохаммад

Махбообулхад Мохаммад

Mahboobulhad Mohammadi

80
Обайдулла Расули

Обайдулла Расули

Obaidullah Rasooli

90
Али шер Саифи

Али шер Саифи

Ali Sher Saifi

90+
Сайфуддин Тандоган

Сайфуддин Тандоган

Sayfuddin Tandogan

Жетекші

Руководитель

Leader

6 Нұрболат Тәліпбай

Нурболат Талипбай

NurbolatTalipbai

60 Қытай Халық Республикасы

Китайская Народная Республика

People’s Republic of China

 

Серікбай Нұрмұхамбет

Серикбай Нурмухамбет

Serikbai Nurmukhambet

70
Тоқтарбай Ермек

Токтарбай Ермек

Toktarbai Yermek

80
Тоқтарбай Ермек

Токтарбай Ермек

Toktarbai Yermek

90
Жұмабайұлы Думан

Жумабайулы Думан

Zhumabaiuly Duman

90 +
Тоқтарбай Ермек

Токтарбай Ермек

Toktarbai Yermek

Жетекші

Руководитель

Leader

7 Саганбеков Акыл

Saganbekov Akyl

60 Қырғызстан Республикасы

Кыргызская Республика

Republic of

Kyrgyzstan

Бакболот уулу Азирет

Bakbolot uulu Aziret

70
Минур уулу Амантур

Miniur uulu Amantur

80
Алтымышев Марат

Altymyshev Marat

90
Мамбеталиев Нуркан

MambetalievNurkan

90+
Осмонов Станбек

OsmonovStanbek

Жетекші

Руководитель

Leader

8 Рачабов Талабшо

RajabovTalabsho

60 Тәжікстан Республикасы

Республика Таджикистан

Republics of

Tajikistan

Мусоев Бобораджаб

MusоevBoboradzhab

70
Олимов Умарали

OlimovUmarali

80
Холов Фарход

KholovFarkhod

90
Караев Рузикул

KaraevRuzikul

90+
Ходжиев Файзали

HojievFaizali

Жетекші

Руководитель

Leader

9 Кара Селчук

Kara Selchuk

60  Түркия

Республикасы

Турецкая Республика

Republics of

Turkey

Ышык Али

Yshyk Ali

70
Кара  Мустафа

Kara Mustafa

80
Каплан Мурат

Kaplan Murat

90
Арслан Яхия

АrslanYakhiya

90+
Өздемир Халил Ибраһим

Оздемир Халил Ибраһим

Ozdemir Khalil Ibrahim

Жетекші

Руководитель

Leader

 

Баспасөз қызметі

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

WordPress спам заблокировано CleanTalk.